Wybieram szkołę ponadgimnazjalną
czyli 10 dobrych rzeczy,
które rodzic może zrobić dla swojego
dziecka.

„Trzeba wsłuchać się w głos rodziców, którzy najlepiej znają własne dziecko
i wiedzą co mu naprawdę służy”


Dla Gimnazjalistów III klasa to czas wyborów edukacyjnych i zawodowych.
Również od Twojej postawy i zaangażowania zależy jakość tych wyborów.

 
1. Opowiedz o swoich kłopotach i rozterkach związanych z czasem, kiedy byłeś uczniem.


2. Obserwuj dyskretnie czy Twoje dziecko uczy się, powtarza, przygotowuje się do klasówek i powtórek. Kontaktuj się z nauczycielami, poradź się jak uzupełnić luki w wiedzy.

 

Pamiętaj! Wynik egzaminu gimnazjalnego istotnie wpływa na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.


3. Pozwól rozwijać swojemu dziecku własne pasje. Wspólnie wybierzcie zajęcia dodatkowe.


4. Pomóż określić swojemu dziecku jego niepowtarzalny inwentarz zasobów (temperament, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności). Różne zawody wymagają różnych cech osobowości. Możesz skorzystać z pomocy specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa)


5. Nie wymagaj by dziecko spełniało Twoje wymagania i ambicje. Oceń wspólnie jego realne możliwości. Pracodawcy potrzebują fachowców o różnych specjalnościach z różnym poziomem wykształcenia.


6. Pomóż poznać specyfikę zawodów i branż, opowiedz o znanych Ci stanowiskach pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, poszukuj danych o rynku pracy.


7. Zbierz z dzieckiem informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia.

Niezbędne informacje uzyskasz również w Szkolnym Ośrodku Kariery.


8. Poznaj wspólnie z dzieckiem wymogi rekrutacyjne w wybranych typach szkół. Spróbujcie ocenić szanse i możliwości dostania się konkretnej szkoły.


9. Na wypadek niepowodzenia opracujcie wspólnie wariant awaryjny.

Pamiętaj, że Twoje dziecko może czerpać satysfakcję z wykonywania różnych zajęć! Do wymarzonego zawodu prowadza różne ścieżki edukacyjne.

 
10. Zapewnij dziecko, że zawsze może liczyć na Ciebie w każdej sytuacji.