Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. Na początku ustal plan działania:

♦ określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz;

♦ zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz;

♦ naucz się jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać;

♦ jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się jak pisać życiorys, list motywacyjny i jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

♦ na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby zainteresowane Tobą jako pracownikiem.

Wśród samodzielnych sposobów poszukiwania pracy można wymienić:

Ø Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.

W większości dzienników ogólnokrajowych (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”)
i regionalnych („Dziennik Wschodni”, „Dziennik Zachodni”, „Kurier Lubelski”) zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Rzecz w tym, że firmy na ogół podają w ogłoszeniach cechy kandydata idealnego. A o takiego na rynku pracy trudno. Zdarza się, że ci, którzy spełniają nawet wszystkie wymienione kryteria, z jakichś powodów, np. cech osobowości, wygórowanych wymagań czy innej niż firmowa wizji pracy, są odrzucani. Wtedy sięga się po kandydatów, którzy co prawda nie do końca spełniają zapisane w ogłoszeniu oczekiwania, ale rekompensują to innymi, cennymi dla pracodawcy umiejętnościami lub doświadczeniami. Korzystaj również z pism specjalistycznych i branżowych. Możesz znaleźć tam ogłoszenia tylko z określonego sektora, który Cię interesuje.

Audycje na temat rynku pracy nadają stacje radiowe np. audycję „Znajdź pracę”. Telewizja Polska realizuje„Przystanek Praca”. Jest to program, który ma zachęcić ludzi do działania, wskazać im drogę do znalezienia pracy, pokazać sposoby, za pomocą których można osiągnąć sukces zawodowy. Audycja prezentuje również aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.

 

 

Ø Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście

To nie tylko źródło informacji, ale przede wszystkim metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj dostać się do pracodawców i porozmawiać z nimi. Zostaw swoje dokumenty, przypominaj o sobie telefonicznie. Nie zrażaj się, jeśli nie odpowiadają. To sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności.

 

Ø Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu.

Internet staje się obecnie ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Jego rola zostanie omówiona oddzielnie.

 

Ø Zamieszczanie własnych ofert pracy.

Własna oferta powinna zawierać informacje: kto poszukuje pracy, jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia.

Oferta zamieszczona w prasie wymaga bardzo skrótowej formy: np. Handlowiec, doświadczenie, prawo jazdy, komputer, angielski tel. .....

Najlepiej będzie, jeśli ogłoszenie umieścisz w czasopismach z Twojej branży. W przeciwnym razie możesz być narażony na otrzymywanie ofert od akwizytorów i firm, które żerują na poszukujących pracy.

Oferta zamieszczona na tablicy ogłoszeń może być obszerniejsza, ale jednocześnie zwięzła
i komunikatywna: np. Młoda, ambitna z 3 letnim doświadczeniem w pracy asystentki podejmie pracę z możliwością rozwoju i awansu. Kontakt pod numerem telefonu....

Gdy nie masz doświadczenia zawodowego formułując ofertę skup się na:

- cechach charakteru – brak doświadczenia i kwalifikacji trzeba zrównoważyć innymi atutami czyli sumiennością, pracowitością, dyspozycyjnością, łatwością nawiązywania kontaktów, chęcią podnoszenia kwalifikacji lub przyuczenia się itp.;

- sprecyzowaniu rodzaju zajęcia jakie chciałbyś wykonywać.

Gdy masz zawód i chcesz zmienić pracę formułując ofertę:

- podaj zawód – jeżeli szukasz zajęcia w dotychczas lub poprzednio wykonywanym zawodzie, najlepiej zacznij od jego wymienienia;

- podkreśl inne umiejętności lub kwalifikacje – kluczem powodzenia jest ich właściwy dobór, zamiast „dynamiczny, dyspozycyjny handlowiec z kontaktami w wielu branżach” napisz „Handlowiec z dużym doświadczeniem, dobrymi kontaktami w branży spożywczej lub pokrewnej”;

- określ swoje oczekiwania – np. „Kadrowa ze znajomością prawa pracy, rozliczeń ZUS i podatków w dużej firmie, korporacji, etat”.

 

Ø Praktyki, staże, wolontariat.

Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako wartościowy pracownik.

***

 

Poszukując pracy warto również skorzystać z pomocy, jaką oferują różnego typu instytucje i firmy, do których zadań należy pośrednictwo pracy. Podobne funkcje pełnią imprezy polegające na kontakcie pracodawca – pracownik oraz kontakty prywatne.

 

Ø Agencje pracy tymczasowej szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie masz innych możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziesz doświadczenie, a z czasem może ona zamienić się w stałą.

 

Ø Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Na ogół pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. Każda agencja posiada komputerowe bazy danych, w których możesz się zarejestrować. Umieszczenie własnych danych w bazie nie gwarantuje natychmiastowego zatrudnienia, jednak zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Wysyłając swoją ofertę zrób wstępne rozeznanie co do zakresu i jakości usług świadczonych przez daną agencję.

 

Ø Biura Karier działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.

Ø Lokalne organizacje społeczne: np. kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe;

 

Ø Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

 

Ø Targi pracy to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają 1 – 2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca pracy. Na targach i giełdach pracy zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Większość takich spotkań organizuje się dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi może przyjść każdy.

 

Ø Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie) są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające, obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, także skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.

 

Ø Różnego typu instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia (tzw. sklepy z pracą, biura i kluby pracy itp.), często wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom społecznym, np. młodzieży, posiadają z reguły oferty zatrudnienia, prowadzą poradnictwo zawodowe (instruktaż na temat sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, samozatrudnienia) oraz kursy i szkolenia umożliwiające dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

 

Ø Kontakty prywatne to jeden z bardziej skutecznych sposobów szukania pracy. Wynika to z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy i urzędów pracy. Uzyskując o znajomych informację o wolnym miejscu pracy możesz dowiedzieć się naj więcej na temat charakteru danej pracy. Znając specyfikę pracy łatwiej przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą. Jeśli jest to możliwe nazwisko, a może i osoba znajomego, może stać się hasłem do wprowadzenia do firmy, ułatwiając bezpośredni kontakt z pracodawcą. Ważne jest abyś dokładnie określił jakiej pracy poszukujesz. Nie możesz angażować wszystkich do szukania jakiejkolwiek pracy tylko po to, abyś później z większości ofert zrezygnował, ponieważ nie spełniają one Twoich oczekiwań lub nie odpowiadają kwalifikacjom.

 

Jak szukać pracy by ją znaleźć

Poszukiwanie pracy wymaga znacznego zaangażowania. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, obowiązuje tutaj reguła walizki: ile się włoży, tyle się wyjmie. Należy to tłumaczyć: im bardziej się zaangażujesz w działania, tym szybciej i lepsze będziesz miał efekty. Niestety w szukaniu pracy nie ma cudów, ani "objawionych" metod.

Różnica pomiędzy skutecznym a nieskutecznym poszukiwaniem pracy wynika ze sposobu podejścia osoby szukającej, a nie z warunków zewnętrznych (np. wysokie bezrobocie).

·        Im więcej czasu poświęcisz na szukanie pracy, tym szybciej ją znajdziesz

·        Analogicznie, im więcej metod stosujesz, tym szybciej pojawią się efekty. Niektórzy specjaliści zalecają, aby poświęcać na poszukiwanie od 30 godzin tygodniowo

·        Postaraj się kontaktować przynajmniej z dwoma pracodawcami dziennie

·        Staraj się raczej umówić na spotkanie niż wysyłać dokumenty i czekać na odpowiedź. Gdy wysyłasz dokumenty, zawsze zadzwoń po dwóch dniach, dowiedz się, czy dotarły i czy możesz umówić się na spotkanie

·        Prowadź terminarz poszukiwań. Zapisuj z kim, kiedy i o czym rozmawiałeś, tak abyś mógł w odpowiednim momencie ponowić kontakt

·        Rozwijaj relacje. Dzwoń lub wysyłaj listy z podziękowaniem za spotkanie.

·        Ponawiaj kontakty z ludźmi i firmami. Gdy umiejętnie rozwijasz relacje, nie będziesz traktowany jako natręt

·        Bądź uprzejmy i kulturalny. Nawet, jeśli pracodawca nie zatrudni cię, wciąż może cię polecić swoim znajomym

·        Czytaj, czytaj, czytaj. Im więcej czytasz książek i artykułów o poszukiwaniu pracy, tym więcej napotkasz nowych pomysłów i poznasz metod

·        Rozważ możliwość pracy na część etatu lub uczestnictwa w projektach w danej firmie. Porusz tą kwestię w rozmowach

·        Zastanów się również nad wolontariatem i pracą czasową. Życie nie kończy się na pracy. Poszerz swoją perspektywę

Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwania pracy

·        codziennie spisuj sobie listę "rzeczy do zrobienia" - zaplanuj sobie to, co masz zrobić by znaleźć pracę

·        składaj swoje oferty wczesnym rankiem, to zrobi dobre wrażenie i da ci czas na wypełnianie kwestionariuszy, stawianie się na rozmowy kwalifikacyjne, poddawanie się testom,

·        zapisuj sobie wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, notuj daty zgłoszenia się do nich, nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś i wszystkie specjalne uwagi o kontaktach,

·        jeśli tylko jest to możliwe, zgłaszaj się jednocześnie do kilku zakładów pracy w tym samym rejonie, oszczędzi ci to czasu i pieniędzy,

·        bądź przygotowany, noś ze sobą aktualne CV, długopis, adresy i informacje o wolnych miejscach pracy - nigdy nie wiadomo, kiedy "trafisz w dziesiątkę",

·        natychmiast chwytaj każdą możliwość, jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy pod koniec godzin urzędowania, dzwoń od razu - nie czekaj do następnego dnia!

·        "rozgłaszaj wieści", powiedz wszystkim znajomym, że szukasz pracy, utrzymuj kontakty z przyjaciółmi i z każdym, kto może ci pomóc znaleźć pracę, natychmiast sprawdzaj wszystkie nowe możliwości,

·        czytaj broszury i inne publikacje o tym, jak znaleźć pracę, czas jaki spędzisz na czytaniu tych materiałów, zaoszczędzi ci dużo czasu w trakcie poszukiwań.

Ukryty rynek pracy

Szacuje się, że około 66%-85% wszystkich ofert pracy znajduje się na tzw. ukrytym rynku pracy. Dlaczego nazwany jest on ukrytym rynkiem? Ponieważ jest ukryty przed oczyma szerokiej rzeszy poszukujących. Na jawny rynek pracy składają się oferty, na które kandydaci poszukiwani są poprzez ogłoszenia w gazetach lub internecie. Ukryty rynek pracy tworzą pozycje, o których nie dowiesz się z ogłoszeń.

Eksperci badający rynek pracy i doradcy personalni oceniają, że na zdecydowaną większość stanowisk nie prowadzi się naboru poprzez ogłoszenia. Stanowiska te zostają obsadzone przez ludzi, którzy dowiedzieli się o nich dzięki swojej sieci kontaktów.

Szukając kandydata poprzez sieć kontaktów manager lub kierownik oszczędza czas - prawdopodobnie tylko kilka telefonów dzieli go od spotkania i zatrudnienia odpowiedniego kandydata. W pierwszej kolejności będzie on szukał go wśród swoich znajomych - ludzi, którym ufa i o których wie, na co ich stać. Będzie przekonany, że zatrudni kompetentnych pracowników. Zaoszczędzi również pieniądze. Nie będzie musiał płacić za ogłoszenia w prasie, internecie i za usługę specjalistycznej firmy doradczej.

 

Indywidualny Plan Działania

Poszukiwanie pracy wymaga złożonego i dobrze zaplanowanego działania. Indywidualny Plan Działania pomaga osobie poszukującej pracy wyznaczać cele związane z planowaniem własnej kariery zawodowej. Pierwszym etapem jest tworzenie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym. Przygotowanie IPD polega na zebraniu informacji dotyczących mocnych i słabych stron osoby poszukującej pracy, rynku pracy pod kątem określonych kwalifikacji zawodowych, celów zawodowych krótko i długoterminowych, strategii działania, perspektywy czasowej i dynamiki realizacji postawionych w planie zadań do realizacji. Etap drugi polega na realizacji planu. W trakcie realizacji Indywidualnego Planu Działania osoba poszukująca pracy korzysta z konsultacji doradcy zawodowego.

Przed przystąpieniem do planowania warto zapoznać się z cechami dobrego planu. Dobry plan powinien być:

·        celowy: jego wykonanie powinno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu w ściśle określonym terminie,

·        wykonalny: musi być dostosowany do możliwości wykonawcy, środków i warunków,

·        zgodny wewnętrznie: nie powinien zawierać takich elementów, które uniemożliwią późniejszą jego realizację,

·        prosty w budowie: o przejrzystej strukturze, łatwy do zrozumienia, nie za szczegółowy,

·        plastyczny: dający się łatwo zmienić w pewnych fragmentach, podatny na konieczne przeróbki, bez zagrożenia dla istoty całego planu,

·        długodystansowy: opracowany w całości, podający terminy poszczególnych etapów i końca realizacji.

Realizując przygotowany plan trzeba pamiętać o kilku kwestiach:

·        Ustalamy wyraźny i ściśle określony cel działania, cel powinien być jasno postawiony, dostosowany do naszych zasobów i ograniczeń. Jeśli celów jest więcej niż jeden, trzeba je odpowiednio podporządkować najważniejszemu lub realizować kolejno.

·        Należy przygotować szczegółowy i dokładny przegląd wszystkich warunków i środków, przy pomocy których można osiągnąć cel.

·        Skrupulatnie i terminowo realizujemy plan.

·        Porównujemy osiągnięte wyniki naszych działań z zamierzonym celem, wyciągamy wnioski z poszczególnych etapów realizacji planu.

·        Oceniamy warunki i środki wykorzystywane w trakcie realizacji planu.

W fazie wstępnej planowania należy przygotować teczkę zawodową czyli portfolio. Idea tworzenia portfolio ma na celu wzmocnienie aktywności związanej z planowaniem kariery i realizacją głównego celu jakim jest znalezienie pracy.

Struktura teczki zawodowej

Część otwarta
(dokumenty przeznaczone do prezentacji na zewnątrz)

Część prywatna
(dokumenty tylko dla właściciela portfolio)

·        plan działań (wieloletni, roczny,
miesięczny, tygodniowy)

·        wyniki testów psychologicznych,
kwestionariuszy, ankiet

·        moja sieć wsparcia (kontakty,
adresy, telefony)

·        wycinki z prasy (informacje o rynku
pracy, zawodach, szkołach itp.)

·        notatki osobiste

Podczas przygotowywania Indywidualnego Planu Działania doradca zawodowy bardzo często odwołuje się do analizy SWOT, która jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed przedsięwzięciem do realizacji.

 

 


Strengths - mocne strony
Weaknesses - słabe strony
Opportunities - szanse w otoczeniu
Threats - zagrożenia w otoczeniu

Indywidualny Plan Działania przygotowany pod opieką specjalistów zwiększa aktywność szczególnie młodych osób do samodzielnego poszukiwania pracy. Działania oparte o konkretny plan mają większą szansę na realizację.

·        świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy

·        dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)

·        rekomendacje, listy polecające

·        dokumenty potwierdzające nasze kompetencje

·        opisy (dowody) uprzednich dokonań, sukcesów (zdobyte nagrody, wyróżnienia, zdjęcia itp.)

·        próbki pracy (przykładowe produkty w zależności od specyfiki zawodu - zdjęcia, opisy, recenzje, projekty itp.)