NOWE, ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

 

 

1. KONTRAKTOWANIE PRACY - polega na odejściu od tradycyjnych długoterminowych umów o pracę i zastąpienie ich kontraktami na pracę chałupniczą, w niepełnym wymiarze czasu, na wykonanie konkretnego zadania itp. w określonych porach roku czy dniach tygodnia,
w nietypowych porach dnia; kontrakty mogą być zawierane przez firmy
z pracownikami lub/i innymi firmami.

 

2. PRACA NA WEZWANIE ORAZ PRACA NA TELEFON - polega na tym, iż pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a podejmuje ją w przypadku wezwania; może być oparta na kontrakcie określającym warunki zatrudnienia lub umowie, określającej minimum i maksimum należności i zobowiązań ze strony pracownika, jak i pracodawcy.

 

3. PRACA W DOMU - forma pracy, której miejscem realizacji nie jest zakład pracy, lecz miejsce wyznaczone przez pracownika; pracownik wykonuje powierzone zadania, jest z nich rozliczany przez pracodawcę.

 

4. ZMIENNY CZAS PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STAŁE - czas pracy pracownika może być różny i zmieniać się
z tygodnia na tydzień, w zależności od potrzeb firmy; może polegać na różnicowaniu godziny rozpoczęcia i kończenia pracy, kompresji godzin
i dni pracy w pewnych miesiącach, wprowadzaniu rocznych budżetów czasu pracy, różnicowaniu wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

 

5. DZIELENIE PRACY - forma zatrudnienia dwóch lub większej liczby pracowników na stanowisku pracy przewidzianym dla jednego pracobiorcy; wykorzystywana w okresie dekoniunktury i ma na celu uniknięcie masowych zwolnień; podziałowi podlega również wynagrodzenie.

 

6. WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW - polega na zawarciu umowy - subkontraktu między aktualnym  pracodawcą, pracownikiem i zakładem wypożyczającym; umowy te mogą przewidzieć wykonywanie konkretnego zadania, ekspertyzy czy usługi; pracownicy są najczęściej zatrudniani na krótkie okresy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

7. SAMOZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW W MIEJSCU ZATRUDNIENIA NAJEMNEGO - polega na wydzieleniu części prac wykonywanych w przedsiębiorstwach do realizacji przez pracowników (często wykonujących wcześniej te same zajęcia w warunkach pracy najemnej) pracujących na rachunek własny; w jego ramach mogą być wykonywane praste prace lub wysoko specjalistyczne nie wymagające nadzoru.

 

8. PRACA DORYWCZA (TYMCZASOWA) - umożliwia dowolne rozbudowanie lub redukowanie zatrudnienia w firmie, w zależności od koniunktury.

 

9. UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - występuje w trzech rodzajach: na czas próbny, na czas wykonania określonej pracy czy zadania lub na czas nauki zawodu.

 

10. ZATRUDNIENIE W CZĘŚCIOWYM WYMIARZE CZASU PRACY - forma zatrudnienia oferowana w przypadku braku zapotrzebowania na daną pracę w pełnym wymiarze; umowa na pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

 

11. TELEPRACA- praca wykonywana przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, w dowolnej odległości od miejsca, gdzie jest tradycyjnie rozliczana; może być wykonywana
w pełnym bądź w częściowym wymiarze czasu pracy; umowa
z pracownikiem może być realizowana w formie umowy agencyjnej, koncesji, kontraktu lub działalności gospodarczej.

 

 

WADY ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA:

 

- praca jest często niżej opłacana,

- miejsca pracy są mniej stabilne,

- nie dają możliwości identyfikacji z firmą i pracodawcą,

- nie dają możliwości dokształcania i awansu zawodowego,

- nie zapewniają stabilizacji zawodowej,

- nie sprzyjają osobom mało przedsiębiorczym i niezaradnym, które nie potrafią lub nie są w stanie zadbać o niezbędny rozwój zawodowy we własnym zakresie.